TTIF sitt anlegg stengt ut uka!

Postet av Tistedalens TIF den 12. Aug 2020

På grunn av smittesituasjonen i Halden kommune har TTIF også stengt sine anlegg fra tirsdag og ut uka. Hva som skjer neste uke avgjøres senere. 


0 Kommentar

NFF med presisering rundt gjennomføring av Tine Fotballskole.

Postet av Tistedalens TIF den 12. Aug 2020

Presiseringer rundt gjennomføring av TINE Fotballskole

 

Neste uke er den store TINE Fotballskole uken. Titusener av barn og trenere gleder seg til god, morsom og trygg aktivitet. Her kommer noen oppdateringer og avklaringer som være med å bidra til at arrangørene føler seg trygge i gjennomføringen av TINE Fotballskole.

 

Det presiseres at TINE Fotballskole er noe annet enn ordinær organisert fotballaktivitet. TINE Fotballskole går under kategorien «Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet» som er unntatt fra avstandskravet. Med lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. Dette er nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd. Fra 15. juni kan arrangementet gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for blant annet «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet» (punkt d)

 

Det anbefales videre fra FHI å dele deltakerne inn i mindre grupper for å ivareta smittevernrådene.

 

Tine Fotballskole og lignende aktivitetstilbud for barn og unge av lengre varighet kan i sommer gjennomføres for inntil 200 deltakere med kontakt forutsatt: 

  • Maks 20 utøvere i fast gruppe   
  • Minst 1 meter avstand utenfor aktivitet               
  • Minst 1 meter avstand til andre grupper              
  • Faste ledere/trenere pr. gruppe  
  • Kamper anbefales gjennomført mellom spillere innad i en fast-gruppe. Dersom det skal spilles kamper på tvers av de faste gruppene skal dette følge rammene for vanlig kampgjennomføring.

NFF oppfordrer at deltakerne i 20-gruppen holder minst 1 meter avstand utenfor aktiviteten. Men vi har forståelse for at det ikke er mulig under hele dagen.

 

Ulike arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet som nedfelt i covid-19-forskriften § 13 andre ledd punkt d) skal være åpne og tilgjengelige og deltakelse i annen aktivitet bør ikke sette stopper for barnets deltakelse. Det er derfor ikke krav om opphold i minimum 2 dager i barnet øvrige aktiviteter, herunder annen fotballaktivitet, for å delta på TINE Fotballskole. 

 

Nødvendig opplæring for å ivareta godt smittevern
Klubben/arrangøren må passe på at alle involverte får grundig og nødvendig opplæring for å ivareta godt smittevern. Trenere og ledere oppfordres til å ta NFFs koronavettkurs. Her er en lettfattelig brukerveiledning som tar deltageren gjennom hvert skritt: https://www.fotball.no/koronavettkurs

 

Husk at som arrangør skal dere iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Det er viktig med god informasjon til de foresatte i forkant.

 

Ytterligere verktøy til støtte i gjennomføring
Vi har i år utviklet en digital verktøykasse (Klikk her for å se brukerveiledningen)  som legger til rette for at arrangørene av TINE Fotballskole kan planlegge for, og gjennomføre morsomme og ferdighetsutviklende fotballskoler, samtidig som smittevernet er i varetatt for alle involverte. Og vi har laget en Arrangementsmal for trygge rammer rundt TINE Fotballskole.

 

Lykke til med gjennomføringen!


0 Kommentar

Dugnad i kiosk

Postet av Tistedalens TIF den 13. Jul 2020

Dugnad i kiosk


Fra høsten av starter TTIF opp med kioskdugnad, slik de aller fleste andre klubber har. Med dere foreldres innsats vil kiosken være åpen mandag til og med torsdag hver uke i sesongen om høsten og våren.
Høstsesongen må bli en test for oss hvordan vi skal organisere kiosken best mulig. Vi er derfor veldig glade for konstruktive innspill fra de av foreldrene som har kioskdugnad. Vi deler opp slik at hvert lag har ansvar for sin uke. Kioskvakten varer fra klokken 17.00-20.00.
Lagledere har fått oversikt over hvilken uke akkurat ditt lag har dugnad og vil gi info om det. For å gjøre jobben til laglederne enklere, er det flott om foreldrene selv melder seg på dugnad. Skriv gjerne i kommentarfeltet under eller gi beskjed direkte til lagleder om du vil ta en kioskdugnad for ditt lag allerede i høst. De som stiller nå, slipper kioskdugnad til våren igjen.


Informasjonen er sendt ut til støtteapparatet til de ulike laga. 0 Kommentar

Kontaktinfo Ormtjern

Postet av Tistedalens TIF den 7. Jul 2020

For å booke Ormtjernhytta, kontakt Kai Adolfsen. 

Mobil:416 16 688

Mail kai.adolfsen@haldenservicesenter.no


0 Kommentar

Fotballdag for barn fra 5-10 år på Tistedal stadion 20. juni.

Postet av Tistedalens TIF den 16. Jun 2020

Vi minner om påmelding til denne hyggelige fotballdagen! Påmelding her.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline