Referat spillermøte

Postet av Jenter 17 Berg/TTIF den 6. Des 2018

Referat spillermøte mandag 3. desember

Knut forklarte først litt om hvor vi står nå, og hva som er planene pr.nå.

Det ble understreket at det nå er viktig å høre hva jentene mener, slik at man kan legge et opplegg for sesongen 2019, der man ser på muligheten for å kunne ivareta flest mulig av ønskene som kommer inn.

Jentene var inneforstått med at man ikke kan oppfylle alle ønsker.

Pr. nå er vi 25 jenter, fordelt på 17 fra TTIF og 8 fra Berg.

Etter en sjekk med kretsen vil man etter all sannsynlighet også få samarbeid sesongen 2019, da Berg er for få til å kunne stille eget lag.

Målet er da å melde på et lag i J17 KM (11er) og et lag i J 15-17 (7er), og at det blir en treningsgruppe som trener sammen.

Etter informasjon om hvor langt man har kommet, og hvordan en treningsuke kan se ut, sa støtteapparatet for 2018 litt om hva de tenkte om 2019.

Nils er i utgangspunktet ikke med videre, mens Pål kan bidra mer neste sesong (1-2 g pr uke) Terje har i utgangspunktet gitt seg, men kan spørres av og til ved behov. Edvard fortsetter som i år. Anne er ikke med videre, og Stine er med hvis Julie fortsetter. Knut ønsker å bidra videre, men har ikke mulighet til 3-4 økter som sesongen 2018. Knut svarer mer ut, når man vet hva man lander på etter at jentene har sagt sitt.

Etter dette ble jentene satt i grupper for å jobbe med disse spørsmålene:

  • Hvor ofte vil du trene?

  • Hvilke dager passer best/passer ikke?

  • Bare fotballtrening, eller og en fysisk trening?

  • Må fysisk trening være Benedicte, eller kan det være andre alternativer?

  • Vil man spille 11er, eller 7er eller er det det samme?

  • Hvis det bare blir nok til et 11er-lag, vil man da fortsette eller vil man gi seg?

På spørsmålene om trening, var det som ventet ganske stor sprik i hva jentene svarte. Det varierte fra 2-3 ganger i uka, til så mye som mulig. Det ble og spurt om en trening kunne være sammen med guttene. Det var greit for de fleste.

Når det gjaldt spørsmålet om 11er eller 7er, var det 4-5 jenter som ønsket 7er. Det var ikke noen som sa at de kun ønsket 11er, men mange ville helst ha 11er, men kunne selvfølgelig hjelpe til på 7erlaget. Noen av jentene sa de ville gi seg hvis det ikke ble nok til både 11er og 7er.

Klubben har sagt at om det ikke blir nok spillere til to lag, er det 11erlag man går for.

Jentene har nå fått med seg eget spørreskjema hjem, som vi ønsker de skal levere på julebord onsdag.

Jentene ble og informert om julebordet, og fikk tilbud om trenerkurs som starter mandag 10. desember.

Veien videre nå, er at vi sammenfatter de skjemaene jentene har levert inn, og så kommer vi sikkert til å måtte prate med noen av jentene hvis noen er usikre.

Lagene skal meldes på 15.januar, og vi vil innkalle til et foreldremøte i starten av januar.

Liker · SkjulKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.