Sportsplan


Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og

laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke

regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag,

turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og

målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for ”Flest mulig – lengst

mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett

og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”.