Treneransvarlig

En kvalitetsklubb skal enten ha en trenerkoordinator og/eller en trenerutvikler. Begge funksjoner skal ivareta oppfølging av klubbens trenere. Noen klubber vil fordele oppgavene på flere personer og vil ha god nytte av et skille mellom en trenerkoordinator og en trenerutvikler. I NFFs kursmateriell vil man finne et skille mellom de to rollene. For mange vil rollene gå i hverandre, og de fleste klubbene vil ha én person som innehar oppgavene til begge rollene.
Oppgavene til en trenerkoordinator eller en trenerutvikler kan være flere. De sentrale områdene skal være rekruttering og oppfølging av trenere, et ansvar for å gjennomføre konkrete tiltak for realisering av sportsplanen og ansvar for trenerforum.