Organisasjonskart/rollebeskrivelser

Strukturerte og bevisste klubber gir nok og positive tillitsvalgte, godt omdømme, trivsel, en solid organisering og bedre og flere fotballspillere.

En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsenog forenkler klubbdriften. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og ønske om å bidra.

En hensiktsmessigorganisering og tydelige rollebeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål.

Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».