Oppstartsansvarlig

Det første møtet med klubben og idretten skjer ofte når det første barnet ønsker å ta del i en aktivitet sammen med sine venner. Hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse, er viktige å få oversikt over når man begynner sine undersøkelser om hvilke muligheter som finnes.
Når man først har kommet inn i klubben, dukker flere spørsmål opp. Hvilke sportslige retningslinjer finnes, hvordan styres klubben og hvilke forventninger er det til deg som foresatt? For å bli en kvalitetsklubb må klubben ha en funksjon som oppstartsansvarlig. Med denne funksjonen sikrer klubben at frivillige, de aktive og foreldrene har en felles forståelse for klubborganiseringen.
Den ansvarlige for oppstarten kan være en ansatt/deltidsansatt, eller det kan være en dedikert frivillig.
Den oppstartsansvarlige skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

"Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne."