Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Klubbhåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Malen for klubbhåndboka gir knagger for å utvikle en egen klubbhåndbok i henhold til kriteriene for kvalitetsklubb på nivå 1. Som hjelp til å utvikle klubbhåndboka finner dere en veileder. I verktøykassa finner dere ulike hjelpemidler for å utvikle deres egen klubbhåndbok.

"Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1."