Dommerkoordinator

1. Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

  • Klubbens dommere.
  • Klubbens styre og administrasjon.
  • Lagledere og trenere.
  • Fotballkretsen.

2. Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

3. Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper.

4. Skal ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

5. Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

6. Skal ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

7. Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire.