Trenerkompetanse

Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.

NFFs trenerstige er NFF C-lisens, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Pro-lisens.

NFFs to introduksjonskurs, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire timer, bestående av to timer teori og to timer praksis. For å bli kvalitetsklubb må samtlige lag ha en trener med dette kurset.

NFF har en klar målsetting om å øke kravet til å ha gjennomført ett av delkursene i NFFs C-lisens utdanning for trenere i barnefotballen. Inntil videre er ikke dette er krav i kvaltetsklubbsystemet, men en sterk oppfordring. (enkelte kretser vil ha NFF C-lisens delkurs 1 eller 2 som krav til trenerkompetanse)

Gjeldende krav til trenerkompetanse er:
– BARNEFOTBALL (6-12):
• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens

– UNGDOMSFOTBALL (13-19):
• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
• En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

"Klubbens trenere skal ha kompetanse."