Årets forbilde i TTIF Fotball

Prisen blir gitt av A/S Oskar L Hansen som et resultat av at Oskar Leonard Hansen selv var en støttespiller for TTIF og at han i 2015 hadde fylt 100 år.

Oskar L Hansen/Riis Bilglass ønsker derfor å fremme gode miljøer og godt lagspill blant barn og unge. Dette tror vi er noe som Oskar Leonard Hansen også ville ha ønsket.

Prisen går til den personen og det laget denne representerer.

Spilleren som tildeles prisen har hatt en spesiell funksjon i sitt lag og i klubben.Gjennom å vise særdeles gode holdninger, være en positiv miljøfaktor og bidra på ulike områder i TTIF, er spilleren i så måte et viktig forbilde.

Det å være en god lagspiller, både på og utenfor banen, er kriterier som er viktige.

Prisen skal henge høyt og deles bare ut dersom det finnes kandidater som fyller juryens kriterier. I 2011 mener vi at slike kandidater finnes blant spillere i TTIF Fotball Jr.

Juryen i denne forbindelse er styret og kriteriene er som følger:

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-Bidrar også på andre måter for klubben


I samarbeid med: