Kriterier for ulike kåringer og premier i TTIF Fotball

Kriterier for årets spiller

Årets spiller for hhv. gutter og jenter velges ut av Sportsutvalget etter kontakt med trenere på de aktuelle lag gjennom hele sesongen. Årets spiller er det gjeveste trofeet en spiller kan få i TTIF FJ og henger svært høyt. Det er ikke automatikk i at trofeet deles ut hvert år, dette vurderes og avgjøres av SU etter hver sesong. Tittelen Årets spiller og titlene årets keeper, forvarsspiller, midtbanespiller og angrepsspiller kan deles ut til spillere som spiller 11’er fotball.

Årets spiller velges fra en av de som mottar tittelen årets keeper, forsvarsspiller, midtbanespiller eller angrepsspiller. Kriteriene for disse titlene er de samme som for Årets spiller, med unntak av det siste kriteriet som kun er ift. Årets spiller.

Årets spiller skal utmerke seg på en slik måte at vedkommende uten tvil fyller minst 7 av kriteriene på en god måte og kriteriene som går på sportslig nivå på en særdeles god måte.

Alle trenere orienteres om kriteriene i begynnelsen av sesongen. Trenere er da ansvarlige for å holde kontakt med trenerkoordinator ift. aktuelle kandidater når disse utmerker seg slik at disse kan følges spesielt opp gjennom resten av sesongen. Følgende kriterier ligger til grunn:

-Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen

-Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-En som tør prøve/gjør uventede ting på banen

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-Bidrar også på andre måter for klubben, for eksempel dugnad, dømming og lignende

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for årets keeper

-Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen

-Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-En som tør prøve/gjør uventede ting på banen

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for årets forsvarsspiller

-Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen

-Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-En som tør prøve/gjør uventede ting på banen

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for årets midtbanespiller

-Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen

-Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-En som tør prøve/gjør uventede ting på banen

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for årets angriper

-Stor sportslig fremgang i løpet av sesongen

-Stabilitet på høyt sportslig nivå over gjennomsnitt for alderstrinnet

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En som er lagspiller og yter også i motgang

-En som gjør medspillere gode

-En som tør prøve/gjør uventede ting på banen

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier for årets unge trener

-Kriterier drøftes i sportsutvalget

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriterier innsatspremier pr. lag fom. 7’er fotball (11 år og oppover)

Trenere for de ulike lag velger ut den som skal ha innsatspremie for sitt lag

Deles ut til en spiller pr. lag som utmerker seg etter følgende kriterier:

-Miljøfaktor i forhold til laget

-En lagspiller som yter også i motgang

-Ha stor treningsiver

-Utvise gode holdninger gjennom hele sesongen

-Stabilt sportslig nivå gjennom sesongen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treningspremier fom. 7’er fotball

-Alle som har mer enn 80% treningsframmøte i løpet av sesongen.

-Skjønn må brukes i tilfeller med skader, ferie, trening på flere alderstrinn og lignende

-De ulike lags trenere fører statistikk og melder dette inn til styret etter endt sesong

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltagerpremier

-Alle tom. 10 år mottar deltagerpremie

-Alle fom. 11 år som har mindre enn 80% treningsframmøte i løpet av sesongen mottar deltagerpremie

-De ulike lags trenere fører statistikk og melder dette inn til styret etter endt sesong

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 kamper

-Alle som har 100 registrerte kamper for TTIF FJ

Det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 7 år og oppover. Dette er de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 kamper

-Alle som har 200 registrerte kamper for TTIF FJ

Det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 7 år og oppover. Dette er de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 kamper

-Alle som har 400 registrerte kamper for TTIF FJ

Det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 7 år og oppover. Dette er de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! Pga barneidrettsreglene deles ikke scoringstrofeer ut før fylte 11 år, men alle scoringer i yngre årsklasser medregnes når trofeene skal deles ut.

100 mål

-Alle som har 100 registrerte mål for TTIF FJ fom. 7 år og oppover

-Premiene blir delt ut først når spilleren har fylt 11 år, men alle scorede mål før fylte 11 år teller med

Det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 7 år og oppover. Dette er de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta etter fylte 11 år. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering i de yngre årsklasser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250 mål

-Alle som har 250 registrerte mål for TTIF FJ fom. 7 år og oppover

-Premiene blir delt ut først når spilleren har fylt 11 år, men alle scorede mål før fylte 11 år teller med

-Har spilleren scoret over 250 mål før han/hun mottar premie for 100 mål (dvs. spilleren har scoret over 250 mål før fylte 11 år), får han/hun premien også for 100 mål.

Det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 7 år og oppover. Dette er de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta etter fylte 11 år. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering i de yngre årsklasser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

400 mål

-Alle som har 400 registrerte mål for TTIF FJ fom. 7 år og oppover

-Premiene blir delt ut først når spilleren har fylt 11 år, men alle scorede mål før fylte 11 år teller med

-Har spilleren scoret over 400 mål før han/hun mottar premie for 100 mål/ 250 mål (dvs. spilleren har scoret over 400 mål før fylte 11 år), får han/hun premien også for 100 mål/ 250 mål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500 mål

-Alle som har 500 registrerte mål for TTIF FJ fom. 7 år og oppover

-Premiene blir delt ut først når spilleren har fylt 11 år, men alle scorede mål før fylte 11 år teller med

-Har spilleren scoret over 500 mål før han/hun mottar premie for 100 mål/ 250 mål/ 400 mål (dvs. spilleren har scoret over 500 mål før fylte 11 år), får han/hun premien også for 100/250/400 mål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret i TTIF Fotball gjør oppmerksom på at det er spesielt viktig at statistikk blir ført helt fra spillerne er 5 år og oppover. Dette er det de enkelte lags trenere/lagledere som er ansvarlige for.

Det vil gå utover den enkelte spiller om dette ikke gjøres da det vil få konsekvenser for de premiene spillerne skal motta etter fylte 11 år. Man risikerer at de ikke får de premiene de har gjort seg fortjent til pga. slurv med registrering.

Selv om man etter barneidrettsreglene ikke kan motta enkelte premier før etter fylte 11 år, vil registreringene i de yngre årsklassene telle med når trofeene skal deles ut.