Samfunns- og verdiarbeid

For en kvalitetsklubb er det viktig å tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde
for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene beskriver hvordan man ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til
å skape et godt klubbmiljø hvor man tar godt vare på hverandre og behandler hverandre med respekt. Verdiene
danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger og hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker
i alle sammenhenger, uansett om det gjelder på trening, møter eller på ulike konkurranser. Verdigrunnlaget
hjelper også klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

Det er viktig at klubben baserer sin aktivitet og drift på fotballens verdigrunnlag.

Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett


Levert av IdrettenOnline